MB Stavba

Hlavnou špecializáciou spoločnosti sú železobetónové skelety, výstavba RD a rekonštrukcie budov

MB stavba s.r.o. je stavebná spoločnosť. V súčasnej dobe je štruktúra spoločnosti stabilizovaná a na domácom trhu sa prezentuje ako stredne veľká stavebná firma zameraná predovšetkým na kvalitu práce a schopnosť v krátkych časových termínoch realizovať požiadavky našich klientov

Zavolajte nám:

+421 940 623 949

MB stavba s.r.o

Spoločnosť vznikla na základe dlhoročných skúseností v oblasti stavebníctva majiteľa spoločností a lepšieho presadenia sa na stavebnom trhu.

Hlavným cieľom spoločnosti bolo vytvorenie konkurencie schopného hráča v oblasti výstavby polyfunkčných objektov, železobetónových skeletov, RD, zateplenia budov a ostatných stavebných činností a rozšírenie pôsobnosti na stavebnom trhu, ako aj poskytnutie kvalitných a vysoko profesionálnych služieb.

Spoločnosť spolupracuje zo širokou škálou subdodávateľov s ktorými naša spoločnosť je schopná realizovať stavby na kľuč.

Niekoľko čísel
Rokov skusenosti
0 +
Dokončených projektov
0 +
Ocencení
0
Zamestnancov
0

Vykonávame stavebné práce

Tesárske práce

Železiarske práce

Murárske práce

CONCRETE

Betonárske práce

Naše certifikáty

Dotazníky spokojnosti

Osvedčenia

Licencie

Referencie

Dôkazom kvality ponúkaných činností je množstvo stavieb rôzneho druhu postavených v minulosti pod vedením  Majiteľa a Konateľa spoločnosti.

Polyfunkčné objekty – Administratívne centrum Lindner v Bratislave, Omnipolis – Bratislava, Digital Park I – Bratislava, Komplex Trinity – Bratislava, Obchodný dom Malacky, Minioceliareň – Strážske, Administativna budova – Žilina

Bytová výstavba – Bytový dom Dlhé Diely, Nadstavba Haanova, Trnavská, Bytový dom Bajkalská – Ba a VAZEX – Bratislava, Polifun.Dom- Gagarinova BA,

Polifun.  Petržalka City I.etapa , Petržalka City II. Etap ZD, BA Polifun. Dom MamaPapa -ZD, 1PP garže

Iná výstavba – Vodný svet Beroun, Garáže Mamut, Mostovka – Loučany , Nájazdová rampa s príjazdovou komunikáciou- Uhorský Brod

Z dlhodobého hľadiska je snahou spoločnosti vychádzať maximálne v ústrety našim klientom tak, aby sa vytvorili priaznivé podmienky i pre vzájomne výhodnú spoluprácu v budúcnosti. Spokojnosť našich klientov, dobré meno našej spoločnosti, ako aj vzrastajúca prosperita sú dôkazom, že cesta ktorú sme si spoločne vytýčili je správna.

Napište nám

Návrat hore