Brižite SO-03 SO-04 SO-07

Výstavba skeletu SO-07 pokladka betonárskej ocele cca 120 t tesárske a betonárske práce.

Betón cca 120m3

Debnenie cca 4 600m2

SO-03-04-pokladka betonárskej ocele cca240 t

Návrat hore