Bytový dom NBC Dlhé Diely, Bratislava

Dodávka železobetónových konštrukcií      

výstavba 6 mesiacov

debnenie            41 tis. m2

betonáž              10,5 tis. m3

armatúra           1120  t

 

podlaží  7NP a 2 PP

Návrat hore