Portfolio

Description.

Výstavba domov

Výstavba domov Realizácia týchto domov trvala 3 mesiace.

Stupava Nadstavba polyfunkčnej budovy

Stupava Nadstavba polyfunkčnej budovy Búracie práce pôvodného krovu.  Porotherm zvislé konštrukcie, betónové konštrukcie ,D+M krovu ,parozábrana ,kontra laty ,latovanie, pokladka betónovej krytiny. Množstvo 1800 m2 krov 120m3 21 ks vikierov komunikácie

MamaPapa ZD ,zvisle prvky, strop 1PP Garáže

MamaPapa ZD ,zvislé prvky, strop 1PP Garáže Pokladka betonárskej ocele, betonáže, obvod. Steny, vnútorné  zvislé prvky ,Strop +debniaci systém Doka, betón 800m3   Oceľ cca 60t viazanie betonárskej ocele komunikácie

ZD Petržalka City II etapa

ZD Petržalka City II etapa Pokladka betonárskej ocele, betonáže jednostraných stien nad 1,2 m, +debniaci systém Doka, betón 2500m3 s povrchovou úpravou   Oceľ cca 230 viazanie betonárskej ocele komunikácie

Výrobná Hala Myjava

Výrobná Hala Myjava Pokladka betonárskej ocele, betonáže jednostraných stien nad 4,5m, +debniaci systém Doka, obvodove murivo do výšky 12m, strojné omietky, M-D lešenia   Oceľ cca 100 t kanalizácia, zámková dlažba, príjazdové  komunikácie komunikácie

Nájazdová Rampa Uhorský Brod

Nájazdová Rampa Uhorský Brod Pokladka betonárskej ocele, betonáž Rampy základov rampy, +debniaci systém Peri Betón cca 240 m3 Oceľ cca 53 t kanalizácia, zámková dlažba, príjazdové  komunikácie

Mostovka loučany

Mostovka loučany Pokladka betonárskej ocele, betonáž mostovky, pätiek ,pilierov + debniaci systém Peri Betón cca 300 m3 Oceľ cca 60 t

ZD Uprková BA

ZD Uprková BA Pokladka betonárskej ocele, betonáž ZD Betón cca 300 m3 Oceľ cca 35 t

Bory Mall BA

Bory Mall BA Výstavba skeletu časti  C,B Pokladka betonárskej ocele, tesárske a betonárske práce.

Návrat hore