Portfolio

Description.

Administratívna budova Digital Park, Bratislava

Administratívna budova Digital Park, Bratislava Dodávka železobetónových konštrukcií  výstavba 6 mesiacov debnenie            44tis. m2 betonáž               5,5tis. m3 armatúra             650t podlaží 8NP a 1PP

BD Koliba Bratislava

BD Koliba Bratislava Skelet hrubej stavby železo betón vodorovné konštrukcie včetne výťahovej šachty a 1PP Garáže, zvisle prvky porohterm. 4 Nadzemné podlažia

Bytový dom Bajkalská, Bratislava

Bytový dom Bajkalská, Bratislava Dodávka murovaných konštrukcií        výstavba 5 mesiacov obvodové murivo    910m3 priečkové murivo   16250m2 podlaží 13NP a 1PP

Administratívna Budova – Siemens

Administratívna Budova – Siemens Železobetónový skelet výstavba 4 mesiacov debnenie    42tis. m2 betonáž       5,5tis. m3 armatúra     704t podlaží         10NP a 1PP

Administratívna Budova – ACL LINDNER

Administratívna Budova – ACL LINDNER Železobetónový skelet výstavba 6 mesiacov debnenie              60tisíc m2 betonáž                 8 tisíc m3 armatúra              1122 t podlaží                   7NP a 1PP

Návrat hore