Administratívna Budova - Siemens

Železobetónový skelet výstavba 4 mesiacov

debnenie    42tis. m2

betonáž       5,5tis. m3

armatúra     704t

podlaží         10NP a 1PP

Návrat hore