Bytový dom Bajkalská, Bratislava

Dodávka murovaných konštrukcií

       výstavba 5 mesiacov

obvodové murivo    910m3

priečkové murivo   16250m2

podlaží 13NP a 1PP

Návrat hore